Ansøgningsskema anvendes ikke

Skriftlig ansøgning vedlægges personlige oplysninger (CV), eksamenspapirer, udtalelser fra arbejdsgiver m.m., budget med finansieringsplan og andet, der kan være relevant til vurdering af ansøgeren og formålet.

Der afholdes tre fondsbestyrelsesmøder om året.

Ansøgningsfrister i 2014 er: 24. januar, 15. maj og 3. oktober. Ansøgningerne skal være modtaget på Fondens adresse senest på de nævnte datoer.

 

Ansøgninger som ikke kan imødekommes, modtager ikke brev om afslag.

Ansøgningen sendes til fondens sekretariat:

 THOMAS B. THRIGES FOND

 c/o Terma A/S

Hovmarken 4                                                      

8520 Lystrup