Uddannelseslegat  til videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter o.l.

Ansøgere der har en kandidatgrad fra et dansk universit eller højere læreranstalt, og som efter nogle års relevant erhvervserfaring ønsker en videregående supplerende erhvervsmæssig uddannelse ved udenlandske universiteter, kan komme i betragtning. For juridiske kandidater kræves advokatbestalling. Der ydes efter bestyrelsens beslutning ikke støtte til LL.M. studier.

Der ydes ikke støtte under uddannelse i Danmark herunder meritgivende studieophold eller til delstudier i udlandet inden afsluttet kandidatstudium i Danmark.

 

Ph.d.-studerende med speciale indenfor tekniske områder som svagstrøm, mikrobølger, elektromekanik og lignende kan komme i betragtning ved udlandsophold eller ved forelæggelse af forskningsresultater i udlandet.