THOMAS B. THRIGE

Thomas Barfoed Thrige blev født i Odense i 1866 (5. maj 1866 – 9. maj 1938). Han var lærersøn og gik tidligt ud af Mulernes Legatskole, kom i smedelære, fik svendebrev og senere maskinisteksamen med topkarakter. En målbevidst søgen efter lærdom førte Thomas B. Thrige til København, Paris, Tyskland og i 1888 til USA, hvor hans stædighed skaffede ham en stilling i Thomas A. Edisons laboratorium og senere ved General Electric. Her fik han indsigt i amerikanske produktionsforhold og -metoder.

I 1893 var han tilbage i Danmark, hvor han i sin fødeby Odense startede et elektrisk og mekanisk værksted.

I løbet af få år vandt elektriciteten større udbredelse, og virksomheden voksede. Med Thomas B. Thrige som igangsætter, konstruktør, værkfører, instruktør, indkøber, sælger og bogholder gik det stærkt. Allerede inden første verdenskrig var hans virksomhed byens største arbejdsplads.

Som udviklingen fortsatte, blev Thomas B. Thrige mere og mere optaget af, hvordan han kunne sikre sine virksomheders fremtid efter sin død. Derfor oprettede han en fond, og i slutningen af 1933 i en alder af 67 år overdrog han alle sine virksomheder til Thomas B. Thrige Fond. Han fratrådte samtidig som daglig leder af sin industrikoncern, der på daværende tidspunkt havde ca. 1.500 arbejdspladser.

Thomas B. Thrige blev Fondens første formand. Han oplevede derfor at se Fonden virke efter sit formål og at varetage og udvikle sit eget livsværk, inden han døde blot fire år senere i 1938. Han efterlod sig sin hustru og tre piger.

Thomas B. Thrige satte således et stort præg på en tid, hvor elektriciteten fik sin udbredelse, og Danmark blev et industriland.