T. B. T. KOLLEGIUM

Thomas B. Thriges Kollegium, der er en selvejende institution, har siden indvielsen d. 29. december 1983 huset rigtig mange studerende, som har draget stor fordel af kollegiets centrale placering i forhold til universitetet og Teknikum.

Thomas B. Thriges Kollegium blev opført af Thomas B. Thriges Fond som en donation fra Fonden til markering af Fondens 50-års jubilæum den 1. januar 1984.

Kollegiet er opført på Munkebjergvænget tæt ved Odense Universitet og byens mange uddannelsesinstitutioner. Kollegiet er beliggende på en smuk grund omgivet af fredsskov. Kollegiet rummer i alt fem bygninger. Tre kollegiebygninger i to etager med hver 16 kollegieværelser med fælles køkkenfaciliteter, en bygning med to lejligheder beregnet for gæsteprofessorer ved universitetet og et fælleshus med opholdsstue, dansegulv, køkken, vaskeri og rum for fritidsaktiviteter. På kollegiet bor i alt 48 studerende og to gæsteprofessorer.

Kollegieværelserne er hver på 12 kvadratmeter og har alle altan/havedør til det fri. To værelser deles om et fælles toilet med badefaciliteter.

Kollegiet råder over større fælles udendørsarealer til solbadning, sport, grillarrangementer og bålaftener.

Thomas B. Thriges Kollegium er karakteriseret  ved at være et kollegium med et stort og levende socialt samvær, hvor de studerende kommer hinanden ved og med sigte på seriøse studier og gennemførelse af den akademiske uddannelse på normeret tid.

Ansøgningsskema findes på Kollegiets hjemmeside tbt.kollegienet.dk